Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 μαθητές της
Γ’ τάξης του Γυμνασίου Αμαρουσίου “Η Ελληνική Παιδεία” συμμετείχαν στο

Athens Science Festival

Οι μαθητές μας σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Μελανίτου Ελένη, Χημικό MSc., εκπροσώπησαν το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Κυκλάδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), πραγματοποιώντας σειρά πειραμάτων Χημείας στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηνών, σε ένα ανοικτό διερευνητικό περιβάλλον μάθησης. Η δράση είχε τον γενικό τίτλο:

Σκέψου Θετικά
Σκέψου Χημικά

Τα πειράματα παρουσιάστηκαν σε μαθητές σχολείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, ελληνόφωνων και ξενόγλωσσων, τα οποία παρακολούθησαν το Festival στα πλαίσια εκπαιδευτικών επισκέψεων. Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις του Festival, δεδομένου ότι ο αριθμός των παιδιών που δήλωσαν συμμετοχή (24) ήταν μεγάλος και έτσι ήταν εφικτό να οργανωθούν σε ομάδες. Τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους συμμετέχοντες, η γνώση προέκυψε αβίαστα μέσα από βιωματικές, ευχάριστες και δημιουργικές δράσεις.

H συμμετοχή μας στο Festival συνιστά μία από τις ενδεδειγμένες μεθόδους άτυπης εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Η άτυπη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες περιλαμβάνει πλήθος δράσεων και εμπειριών οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαθέσεων μεγιστοποιώντας το μαθησιακό αποτέλεσμα της τυπικής εκπαίδευσης. Συμμετέχοντας στο Festival και μέσα από τη μετωπική παρουσίαση των πειραμάτων, την αλληλεπίδραση με το κοινό αλλά και μέσα από την προετοιμασία που προηγήθηκε της δράσης, επιδιώξαμε την κατάκτηση συγκεκριμένων στόχων:

  • εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο
  • σύνδεση της θεωρίας με το πείραμα
  • βελτίωση εργαστηριακών χειρισμών
  • ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες
  • κοινωνικοποίηση και ομαδοσυνεργατικότητα
  • καλλιέργεια συναισθηματικών και ψυχολογικών δεξιοτήτων (π.χ. αυτοπεποίθηση, περιέργεια, φαντασία, εκφραστικότητα, διαχείριση αποτυχίας, άμιλλα, παρατηρητικότητα, συντονισμός).

Για τον κάθε μαθητή οι στόχοι δεν κατακτήθηκαν όλοι στον ίδιο βαθμό, ωστόσο η δράση έδωσε σε όλους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν μία «σχολική» μέρα σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, χωρίς φύλλα αξιολόγησης και αυστηρή διδακτέα ύλη!

Το βίντεο – ανασκόπηση της συμμετοχής που ακολουθεί ετοίμασαν με πολύ κέφι οι μαθητές που συμμετείχαν. Απολαύστε το και πάρτε μία γεύση από το ASF 2019!