Παραθέτουμε τις ώρες κατά τις οποίες οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται τηλεφωνικά ή δια ζώσης με τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Μελισσίων.