Τα σχήματα έφτασαν στο σχολείο μας…. στην αυλή, στην τάξη μας… κύκλοι, τρίγωνα, τετράγωνα… Τα ανακαλύψαμε, τα γνωρίσαμε, τα μάθαμε, τα περπατήσαμε,  τα ξεχωρίσαμε, τα ομαδοποιήσαμε και, φυσικά, παίξαμε μαζί τους…