Στη Μελέτη Περιβάλλοντος οι μαθητές της Δ΄ τάξης παρουσιάζουν ομαδικά ή ατομικά αξιοθέατα, μνημεία, βουνά, λίμνες και άλλες ομορφιές του Νομού Αττικής.