Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι:

  • να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών
  • να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης
  • να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, στο Σχολείο μας τη μέρα αυτή,  επιδοθήκαμε σε διάφορες ξενόγλωσσες δραστηριότητες και παιχνίδια, μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας ταυτόχρονα.