Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας έγινε παρουσίαση στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από τη Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης (ΟΒI) με θέμα:

«Πώς προστατεύονται οι εφευρέσεις;»

Μια ξεχωριστή ευκαιρία στην οποία οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με τις εφευρέσεις: σχεδιασμός, πατέντες, πιστοποίηση.