Οι μαθητές μας συμμετείχαν στις Εξετάσεις των Γερμανικών και πήραν τα αντίστοιχα πτυχία