ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – ΟΜΙΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  1. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
  2. ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ… ΕΜΠΟΔΙΩΝ
  3. LINE FOLLOWER

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Φράγκου

Συνεργάζονται οι μαθητές: Μ. Χαλδούπης, Ε. Βενετάνης, Ι. Μαργέτης, Δ. Μαρνελάκης, Κ. Ασημομύτης,
Ζ. Ιορδανίδου, Μ. Ντουραντώνη, Σ. Μυκωνιάτη, Χ. Κατσιγιάννης, Χ. Ακάλεστος, Π. Χάας, Ευ. Παπαϊωάννου