Διευθύντρια

Ευαγγελία Σκαρλάτου

Παιδαγωγοί

Τμήμα 1

Ευαγγελία Σκαρλάτου

Ζωή Ζώμπου

Τμήμα 2

Ακριβή Λαγουρού

Κρυσταλλένια Πεδιώτη

Παιδίατρος

Μαρία Κουλούρη – Βακαλοπούλου

Σχολική Ψυχολόγος

Μαριάνθη Κουτρίκη

Ημέρες και Ώρες Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Παιδαγωγούς του Σταθμού καθημερινά κατά τις ώρες 2.15-2.45 μ.μ.