Η περίοδος υποβολής αίτησης για Υποτροφία μέσω του διαγωνισμού Καγκουρό 2023 έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Όροι και Προϋποθέσεις

Τα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» προκηρύσσουν υποτροφίες για μαθητές που θα διακριθούν στο διαγωνισμό Καγκουρόσε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο και αν έχουν αυτοί εξεταστεί.

Θα δοθούν υποτροφίες για δύο κατηγορίες μαθητών ως ακολούθως.

Α. Ο πρώτος μαθητής κάθε επιπέδου

Ο Διαγωνισμός Καγκουρό διακρίνει τα εξής έξι επίπεδα ανάλογα με την τάξη φοίτησης:

 • Επίπεδο 1: Β’ Δημοτικού
 • Επίπεδο 2: Γ’ και Δ’ Δημοτικού
 • Επίπεδο 3: Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
 • Επίπεδο 4: Α’ και Β’ Γυμνασίου
 • Επίπεδο 5: Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου
 • Επίπεδο 6: Β’ και Γ’ Λυκείου

Τα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» θα χορηγήσουν έως έξι υποτροφίες, από μία σε κάθε μαθητή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο επίπεδό του, ο οποίος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Συμμετείχε στο διαγωνισμό Καγκουρό σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο
 2. Υπέβαλε αίτηση για υποτροφία στα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία»
 3. Συγκέντρωσε βαθμολογία 85/100 και άνω

Έπαθλο:

 • 50% έκπτωση επί των διδάκτρων μέχρι την αποφοίτηση από την αντίστοιχη βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), αν ο μαθητής προέρχεται από άλλο σχολείο και εφʼ όσον διατηρήσει άριστη επίδοση και ήθος
 • 10% τιμητική έκπτωση επί των διδάκτρων του επόμενου διδακτικού έτους, αν ο μαθητής φοιτά ήδη στα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία»

Β. Μαθητές που θα επιτύχουν εξαιρετική διάκριση

Τα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» θα χορηγήσουν επιπλέον υποτροφίες σε μαθητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στις αντίστοιχες τάξεις.

 1. Συμμετείχαν στο διαγωνισμό Καγκουρό σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο
 2. Υπέβαλαν αίτηση για υποτροφία στα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία»
 3. Εμπίπτουν στο 1/12 των μαθητών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο διαγωνισμό
 4. Δε φοιτούν στα εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία»

Σημειώνεται ότι για τις υποτροφίες αυτές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαθμολογία των μαθητών στο διαγωνισμό Καγκουρό μέχρι να πληρωθούν οι κενές θέσεις στις αντίστοιχες τάξεις.

Έπαθλο: 30% έκπτωση επί των διδάκτρων μέχρι την αποφοίτηση από την αντίστοιχη βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), εφʼ όσον ο μαθητής διατηρήσει άριστη επίδοση και ήθος.

Παρατηρήσεις

 1. Όσοι μαθητές εξετάζονται στο εξεταστικό κέντρο της «Ελληνικής Παιδείας», είτε φοιτούν στα εκπαδευτήριά μας είτε σε άλλα σχολεία, θεωρούνται αυτόματα δυνητικοί δικαιούχοι και δε χρειάζεται να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας για τις υποτροφίες μέσω διαγωνισμού Καγκουρό
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων, συνεκτιμώνται τα υπόλοιπα στοιχεία με την εξής σειρά:
  1. Βαθμός καγκουρό του προηγούμενου έτους (2021) εφόσον υπάρχει σε όλους τους ισοβαθμούντες
  2. Γενικός Βαθμός τάξης
 3. Όσοι προκριθούν ως υποψήφιοι δικαιούχοι, θα κληθούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψήφιους δικαιούχους
 4. Η παρακάτω φόρμα δεν συνιστά εγγραφή στο εξεταστικό κέντρο αλλά στο πρόγραμμα υποτροφιών για μαθητές/τριες που θα διακριθούν στο διαγωνισμό Καγκουρό 2023 και δεν εξετετάστηκαν στο εξεταστικό κέντρο της «Ελληνικής Παιδείας» και θα παραμείνει ενεργή μέχρι την Τετάρτη 17/05/2023. Για εγγραφή στο εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Παιδείας παρακαλούμε επιλέξτε: https://elp.gr/kangaroo/engrafi
 5. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει υποτροφία και από τον παράλληλο «Διαγωνισμό Υποτροφιών» (https://elp.gr/engrafes/ypotrofies/) για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου σχολικού έτους 2023-24, που έχουν προκηρύξει για τις 06/05/2023 τα Εκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ». Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δικαιούται περισσότερες από μία υποτροφίες τότε θα ισχύσει μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία