Παρουσία του Μουσικού Συνόλου του Γυμνασίου Αμαρουσίου
στο Κλείσιμο του 57ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου