Φέτος στην 25η Μαρτίου με τα παιδιά της Στ’ τάξης ζωντανέψαμε σκηνές απ’ την καταστροφή της Χίου, την θυσία των γυναικών στον Ανάβατο. Παρουσιάσαμε την ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας απ’ τον Κων/νο Κανάρη, την αυτοθυσία του και την ανδρεία του μεγάλου αυτού ήρωα που τη δόξα και τη νίκη του την έκανε τάμα στην Παναγία.
Νιώσαμε να μας μιλά η καρδιά του Κανάρη και να μας λέει μυστικά: «Ελληνόπουλο του 2016 αγάπησε την ελευθερία της πατρίδας σου έως θυσίας» . Όπως το είπα και εγώ: «Κωνσταντή, θα πεθάνεις»