Μία από τις πρώτες μας στιγμές στο Δημοτικό Σχολείο ήταν η γνωριμία μας με τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή! Δημιουργήσαμε τον κύριο «Σχηματούλη» από διάφορα σχήματα, παίξαμε «τυφλόμυγα» προσπαθώντας κάθε φορά να καταλάβουμε τι σχήμα ακουμπάμε και συγκρίναμε τα σχήματα με τα στερεά! Προσπαθήσαμε να κάνουμε τα σχήματα να σταθούν όρθια, όπως τα γεωμετρικά στερεά, αλλά παρατηρήσαμε ότι τελικά αυτά πέφτουν ανακαλύπτοντας έτσι τη βασική τους διαφορά! Το στερεό στέκεται, ενώ το σχήμα όχι!