Οι Άγιοι Νεομάρτυρες ομολόγησαν και μαρτύρησαν με ταπείνωση την ορθόδοξη χριστιανική πίστη τους χωρίς να υποκύψουν στην αφόρητη πίεση του βάρβαρου Οθωμανού κατακτητή και να αλλαξοπιστήσουν.
Ένας Άγιος Νεομάρτυρας που γνωρίσαμε κι εμείς είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης, ο οποίος καλεί και εμάς να μιμηθούμε την ομολογία του, να γίνουμε συνεχιστές και διάδοχοί του.