Μελετώντας όσα αναφέρονται στο μάθημα της Γεωγραφίας για  «τη χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας» μάς δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια πιο ενδελεχή μελέτη. Ποια είναι η επιστημονική ονομασία των ζώων που ζουν στην πατρίδα μας; Ποια είδη ζώων θεωρούνται απειλούμενα και ποια ενδημικά; Σε ποια μέρη της Ελλάδας εντοπίζονται; Για να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα χρειάστηκε πολλή μελέτη και φυσικά όρεξη για δημιουργία!

Έτσι λοιπόν, κάθε μαθητής της Ε’ Δημοτικού έγινε ένα μικρός φυσιοδίφης, διάλεξε ένα ζώο και έκανε τη δική του λεπτομερή έρευνα.  Έπειτα, σε συνεργασία με την κυρία της Πληροφορικής, συνέλεξε τις σημαντικότερες πληροφορίες και άρχισε να τις πληκτρολογεί στο Word. Στη συνέχεια, πρόσθεσε τις πιο όμορφες φωτογραφίες, δημιούργησε ένα εξώφυλλο και σημείωσε τη βιβλιογραφία. Συνέθεσε δηλαδή μια ολοκληρωμένη εργασία!

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς ήταν η δημιουργία δύο συλλεκτικών περιοδικών -ένα για κάθε τμήμα- για την πανίδα της χώρας μας! Πόσο ευλογημένος είναι ο τόπος μας από τον Θεό Δημιουργό!