Οι μαθητές της Γ΄ τάξης στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης έχουμε ασχοληθεί αρκετά όλο αυτό το διάστημα με το Κρυφό Σχολειό της Τουρκοκρατούμενης Ελλάδας.  Αποφασίσαμε λοιπόν να αποτυπώσουμε αυτή την εμπειρία μας  στο μάθημα της Παιδικής Λογοτεχνίας και να γίνουμε “μικροί λογοτέχνες” γράφοντας ένα ποίημα για το Κρυφό Σχολειό. Με λίγη βοήθεια από τους δασκάλους μας που μας έδωσαν μερικά ζευγάρια λέξεων με ομοιοκαταληξία, αρχίσαμε να γράφουμε στίχους… Έναν στίχο ο ένας, δυο στίχους ο άλλος… ενώσαμε τους στίχους μας και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο ποίημα! Στο τέλος δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι ότι αυτό το ποίημα γράφτηκε από μας!