Στη Μελέτη Περιβάλλοντος στην Ενότητα “Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς” μεταξύ άλλων μιλήσαμε και για τα Σήματα Οδικής Κυκλοφορίας που μας βοηθάνε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια στον δρόμο.

Οπότε παίρνοντας από ‘κει αφορμή, στο μάθημα Εικαστικών να φτιάξαμε με χαρτόνι διάφορα σήματα με στόχο να τα γνωρίσουμε καλύτερα και τα καταλαβαίνουμε τι μας δείχνουν, όταν τα συναντάμε σε μια διαδρομή μας είτε ως πεζοί είτε  ως επιβάτες.