Πού βρίσκεται η λίμνη Κωπαΐδα; Ποια η ιστορία της; Από πού προέρχεται η ονομασία της; Πώς κατέληξε πεδιάδα;
Πολλά και σπουδαία έχετε να μάθετε από την παρουσίαση του μαθητή Αλέξανδρου Γεραμούτσου-Ευελπίδη (Δ3 τάξη) που ακολουθεί.