Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με τη Γεωγραφία της Ελλάδας. Αυτό μας άρεσε ιδιαίτερα και μας έδωσε την αφορμή να φτιάξουμε διαδραστικούς χάρτες που μπορούν να σας ξεναγήσουν σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της πατρίδας μας. Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε έναν τέτοιο χάρτη και να γνωρίσετε τα κυριότερα γεωμορφολογικά στοιχεία της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και των Ιονίων νήσων.

https://evelpidou.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=3226f06d09e84f93872a21294eb60a0c