Τα παιδιά της Β’ τάξης διασκέδασαν φτιάχνοντας πολύχρωμες  ομπρελίτσες!

Έξω βρέχει τι χαρά,
πώς κυλάνε τα νερά.
Τη βροχούλα αγαπούμε
τον Θεό δοξολογούμε!