Στο 1ο τμήμα των Αγγλικών της Στ’ αποχαιρετηστήκαμε πριν τις διακοπές του Πάσχα κατασκευάζοντας σελιδοδείκτες με το ελπιδοφόρο μήνυμα της Αναστάσεως.
The Lord is risen! The Lord is risen indeed!
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!