Μαθαίνουμε παίζοντας και δημιουργώντας (Α’ Τάξη)
Σας παρουσιάζουμε το καινούριο δίψηφο που μάθαμε, το τσ και… τις τσαγιέρες που φτιάξαμε για να πίνουμε τσάι!