Μάθαμε να αγαπούμε

αλλά και να συγχωρούμε.

Μέσα από δραστηριότητες πολλές

μάθαμε να κάνουμε πράξεις καλές!