Τα γεύματα στην Αρχαία Ελλάδα

Οι μαθητές της Γ τάξης μαθαίνουν για τα γεύματα στην αρχαία Ελλάδα με τη βοήθεια της “Φανής”!