Οι σημαιούλες μας! (Α’ Τάξη)
Γιορτάζει η σημαία μας! Κι εμείς κατασκευάζουμε τις δικές μας σημαιούλες!