Η αρχαία ελληνική οικογένεια (Β’ Τάξη)
Η Φανή ακολουθεί τον Πρωτεσίλαο και μαζί κι εμείς! Όλοι μαζί φτάνουμε στον οἶκο δηλαδή το σπίτι και γνωρίζουμε την αρχαία ελληνική οικογένεια.