Η Α’ και τα Αρχαία Ελληνικά!
Μη νομίζετε πως επειδή είμαστε μικροί δεν καταλαβαίνουμε τα αρχαία. Μαθαίνουμε αρχαία και τα αγαπάμε πολύ. Δείτε και τα τετραδιάκια μας: