Αρχαία στην Γ΄τάξη του δημοτικού.

Μαθαίνουμε στα Αρχαία Ελληνικά, γεύματα των αρχαίων Ελλήνων που ζούσαν στην Αθήνα και τα γράφουμε στο τετράδιό μας.