Η Β΄ Τάξη και το αρχαίο ελληνικό σπίτι
Η Φανή μαθαίνει αρχαία ελληνικά κι εμείς μαζί της μαθαίνουμε για το αρχαίο ελληνικό σπίτι! Από τι υλικά ήταν φτιαγμένο, πώς ήταν, ποια δωμάτια είχε! Συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας, συμπληρώνουμε, απαντάμε και … κερδίζουμε πόντους!