Το Γυμνάσιο Αμαρουσίου “Η Ελληνική Παιδεία” συγχαίρει θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές μας για τη συμμετοχή και τη διάκρισή που πέτυχαν στο 1ο Διαδικτυακό Μαθηματικό Φεστιβάλ (ιστοσελίδα διοργάνωσης: https://sites.google.com/view/mathifest).

Στόχος της διοργάνωσης είναι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να διαφοροποιήσουν τις αντιλήψεις τους και τη στάση τους για τη μάθηση και να διαπιστώσουν ότι τα μαθηματικά δεν αποτελούν  ένα διδακτικό αντικείμενο, που θέτει ως στόχο την απόκτηση στείρων γνώσεων, αλλά ένα πεδίο καινοτομίας, δεξιοτήτων,  δημιουργικότητας και έκφρασης των προβληματισμών τους. Τα μαθηματικά συνιστούν ένα συγκροτημένο σώμα γνώσης που παρέχει στους μαθητές πρόσβαση σε σημαντικές ιδέες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από τις οποίες θα αντλούν στην προσπάθειά τους για προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική ευημερία.

Παιδιά, συγχαρητήρια και εις ανώτερα!