Οι μαθητές μας πέτυχαν στις εξετάσεις DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου (περίοδος Δεκεμβρίου), αποκτώντας τα εξής πτυχία:

Μαριφύλη Καθάριου (Γ΄ Γυμνασίου) – πτυχίο Β2

Σωτηρία Παπαδοπούλου (Γ΄Γυμνασίου) – πτυχίο Β2

Κωνσταντίνος Τσώτσος (Α΄Γυμνασίου) – πτυχίο Α2

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!