Οι μαθητές μας με την κατάλληλη προετοιμασία του Σχολείου πέτυχαν στις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου – Ιουνίου για τα πτυχία των Γερμανικών Goethe Fit 1 και Goethe Zertifikat B2 ως εξής:

Goethe Fit 1

Βασιλική Σουβατζόγλου

Ήλια Αναστασοπούλου

Ιωάννης Μαντζούρης

Εμμανουήλ Διακοβασίλης

Goethe Zertifikat B 2

Ηλίας Λύκος

Ηλίας Καραγιώργος

Αγγελοίνα Καθαροίου