Συγχαίρουμε τους μαθητές μας οι οποίοι,  με την κατάλληλη προετοιμασία του Σχολείου, πέτυχαν στις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου περιόδου Μαΐου 2018  για τα πτυχία Delf :

Πτυχίο επιπέδου Β1:

Παπαδοπούλου Σωτηρία

Βιτουλαδίτης Νικόλαος

Βιτουλαδίτη Μαγδαληνή

Μερτζάνης Σάββας

Νταμασσέλι Ευγγελία

Πτυχίο επιπέδου Β2:

Παπαδοπούλου Ελένη

Τους συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!