Συγχαίρουμε τους μαθητές μας, που με την κατάλληλη προετοιμασία του Σχολείου μας πέτυχαν στις εξετάσεις των Αγγλικών

παίρνοντας τα πτυχία ΡΕΤ – BCCE – FCE – ECCE – ECPE:

 ΡΕΤ
   Βαρβάρα Τσαντάνη – B΄ τάξη

Β1 – BCCE
Χαράλαμπος Σαββίδης – Α΄τάξη

FCE (Lower Cambridge)
    Άννα Γιακουμακάτου  – B΄ τάξη  Pass at Grade  B
    Ηλίας Καραγιώργος – B΄ τάξη  Pass at Grade  A

ECCE (Lower Michigan)
Έλλη Παπαδοπούλου – Β΄τάξη
Μανώλης Διακοβασίλης Β΄τάξη

ECPE (Proficiency Michigan)
Ζωή Φιαμέγκου – Β΄τάξη