Αποτελέσματα Μαθηματικού Διαγωνισμού Θαλή 2016

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!