Οι μαθητές του Σχολείου μας Σοφία Τσουρούκογλου και ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου της Γ’ τάξης έλαβαν μέρος στον 30 Διαγωνισμό «Αναγνωστικών Δεξιοτήτων -Κατανόησης κειμένων» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και έλαβαν ΕΠΑΙΝΟΥΣ.

Συγχαρητήρια!

Σχετικά με τον Διαγωνισμό: 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο «σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη στάση».

Ειδικότερα, με τη γλωσσική διδασκαλία,  ως επιμέρους στόχοι μεταξύ άλλων, επιδιώκεται οι μαθητές:

  • «Να αναγνωρίζουν με ευχέρεια τα μηνύματα από γραπτούς κώδικες και σήματα επικοινωνίας εντοπίζοντας τις προθέσεις του πομπού.
    • Να αναγνωρίζουν τις διαφορές ανάμεσα στα κειμενικά είδη, να εντοπίζουν τον τρόπο οργάνωσης και το ύφος τους και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας.»

Από τους  στόχους της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεχωρίζουμε τις δεξιότητες ανάγνωσης, καθώς οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια επέφεραν  αλλαγές στα είδη των γραπτών, προφορικών και ψηφιακών κειμένων που παράγονται. Αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία και στα κείμενα ανέδειξαν και άλλες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν και νέοι όροι όπως εγγραμματισμός, πολυτροπικότητα. Με τον όρο εγγραμματισμός δεν εννοείται μόνο η ικανότητα των μαθητών να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά να κατανοούν και να χειρίζονται αποτελεσματικά το γραπτό λόγο και γενικότερα να αξιοποιούν τις γνώσεις που απόκτησαν στο σχολείο για να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές τους ανάγκες.

Ιδιαίτερα, η Γ΄ Γυμνασίου αποτελεί την τελευταία τάξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και γι’αυτό είναι αναγκαίο οι μαθητές να καλλιεργήσουν γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ζήσουν σ’έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου τα κείμενα κάθε είδους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή κοινωνικοποίηση και στην εξέλιξή τους ως πολιτών.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ. Ε. Β΄Αθήνας θεωρεί ότι ο Διαγωνισμός θα συμβάλει στον αναγνωστικό εγγραμματισμό  των μαθητών.