Μεγάλη επιτυχία μαθητών του σχολείου μας στο διαγωνισμό Young Business Talents

Το σχολείο μας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είχε τη χαρά να εκπροσωπηθεί με 3 ομάδες, οι οποίες κατόρθωσαν να προκριθούν στον τελικό. Μία από τις ομάδες μας κατέλαβε την 1η θέση του ομίλου της και την 9η θέση πανελλαδικά, ενώ οι υπόλοιπες δύο ομάδες κατέλαβαν τη 2η θέση του ομίλου τους.

Όλοι οι μαθητές παρέλαβαν δίπλωμα συμμετοχής στον εθνικό τελικό, στοιχείο σημαντικό για την ενίσχυση του βιογραφικού τους.

Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός “Young Business Talents” πραγματοποιείται διαδικτυακά. Οι μαθητές δημιουργούν επιχειρήσεις, σε ομάδες 3-4 ατόμων και καλούνται να πάρουν επιχειρηματικές αποφάσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη δύο προϊόντων, κοινά για όλες τις ομάδες του κόσμου. Οι αποφάσεις τους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ύψος των μισθών, την ανάλυση ερευνών αγοράς, την επιλογή διαφημιστικού πλάνου, της τιμής του προϊόντος, την ανάλυση του ισολογισμού κ.α. Η πώληση των προϊόντων πραγματοποιείται σε 2 αγορές του εξωτερικού, μέσω χονδρεμπόρων και κατάστημάτων λιανικής.
Το λύκειο Μελισσίων δημιούργησε 8 ομάδες, οι οποίες από το Νοέμβριο λάμβαναν εβδομαδιαίες αποφάσεις τις οποίες καταχωρούσαν σε υπολογιστή. Ένας επιχειρηματικός προσομειωτής βαθμολογούσε τις αποφάσεις αυτές.
Μετά τους προκριματικούς και ημιτελικούς αγώνες, 75 ομάδες από τις 750 περίπου που συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα προκρίθηκαν στον τελικό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Απριλίου 2016 στο Pierce στην Αγία Παρασκευή.
Το σχολείο μας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είχε τη χαρά να εκπροσωπηθεί με 3 ομάδες, οι οποίες κατόρθωσαν να προκριθούν στον τελικό.
Όλοι οι μαθητές παρέλαβαν δίπλωμα συμμετοχής στον εθνικό τελικό, στοιχείο σημαντικό για την ενίσχυση του βιογραφικού τους.

Μία από τις ομάδες μας κατέλαβε την πρώτη θέση του ομίλου της και την 9η θέση πανελλαδικά, ενώ οι υπόλοιπες δύο ομάδες κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του ομίλου τους.

Τις ομάδες επέβλεπε ο κ. Ανδρέας Στριφτάρας, οικονομολόγος καθηγητής του Λυκείου Μελισσίων.