Μαθητές και μαθήτριες της Β’ και της Γ’ γυμνασίου για 6η συνεχή χρονιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης e-twinning, μέσω του μαθήματος των Αγγλικών. Το πρόγραμμα αποτελεί μία ευκαιρία των μαθητών μας να γνωριστούν με άλλους ευρωπαίους μαθητές, να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις και ταυτόχρονα να εξασκηθούν στην Αγγλική γλώσσα με ένα ευχάριστο και επικοινωνιακό τρόπο.

Οι φετινές μας συνεργασίες: