Απονομή ετικέτας EtwinningLabel για το έργο του Σχολείου μας με τίτλο “ASTERIX”.

Σχετικά με την ετικέτα EtwinningLabel:

Η αρχή πίσω από τη νέα αυτή ετικέτα είναι το eTwinning επιθυμεί να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ομάδων εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών από το ίδιο σχολείο.
Η ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται η απόκτηση του τίτλου ενός Σχολείου eTwinning είναι ότι πρόκειται για μια εξελικτική πορεία με στοιχεία που επιδέχονται αντικειμενική αξιολόγηση. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά περισσότερο για πρόοδο από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Κριτήρια

Η διαδικασία απόκτησης της Ετικέτας Σχολείου eTwinning έχει δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο συνίσταται σε έναν αυτοματοποιημένο έλεγχο των τριών παρακάτω σημείων:

  • Το σχολείο είναι εγγεγραμμένο στο eTwinning για περισσότερα από δύο χρόνια.
  • Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ενεργοί εκπαιδευτικοί του eTwinning συνδεδεμένοι με το σχολείο τη στιγμή της αίτησης.
  • Υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό έργο eTwinning με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας (εντός των δύο τελευταίων ετών πριν την ημερομηνία της αίτησης).

Αν το σχολείο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, όλοι οι εγγεγραμμένοι eTwinners στο σχολείο θα λάβουν μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα τους ζητείται να συμπληρώσουν μια φόρμα αυτοαξιολόγησης που διατίθεται στο eTwinning Live.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη συμπλήρωση – από οποιοδήποτε μέλος του eTwinning στο σχολείο – της προαναφερθείσας φόρμας αξιολόγησης, καλύπτοντας τα παρακάτω έξι κριτήρια:

  • Κριτήριο A. Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί/μαθητές γνωρίζουν τι σημαίνει υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου
  • Κριτήριο B. Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει την ύπαρξη ενεργούς συνεργασίας μεταξύ μιας ομάδας τριών ή περισσότερων εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες eTwinning
  • Κριτήριο Γ. Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει ότι τουλάχιστον δύο ομάδες μαθητών στο σχολείο συμμετέχουν σε έργα eTwinning
  • Κριτήριο Δ. Tο σχολείο πρέπει να επιδεικνύει ότι τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ενεργά στο eTwinning από το σχολείο σε μία ή περισσότερες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις eTwinning και τη συμβολή τους στη στρατηγική ανάπτυξη του σχολείου
  • Κριτήριο E. Το σχολείο πρέπει προβάλλει δημόσια τη συμμετοχή του στο eTwinning. Παραδείγματος χάριν, είτε εμφανίζοντας το λογότυπο του eTwinning και/ή μια περιγραφή των δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο του eTwinning στην ιστοσελίδα του σχολείου είτε παρέχοντας στοιχεία από κάποιο έντυπο ή φυλλάδιο διαφημιστικού περιεχομένου ή σχετικού με την πολιτική του σχολείου
  • Κριτήριο ΣΤ. Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει την υλοποίηση μιας προωθητικής δραστηριότηταςγια το eTwinning στο πλαίσιο του σχολείου ή της τοπικής κοινότητας τη χρονιά της βράβευσης.