∼ Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο ∼


Μεγάλη εντύπωση μας έκανε το διόραμα με μία σκηνή από το ελληνοϊταλικό μέτωπο.

Παρατηρήσαμε τους ήρωες, συζητήσαμε για το πώς θα αισθανόμασταν εμείς αν είμασταν στη θέση τους, για τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν και τέλος ζωγραφίσαμε ό,τι μας έκανε περισσότερη εντύπωση.