Να ταξιδεύεις στο χρόνο και την ιστορία μέσα από τα εκθέματα ενός μουσείου μπορεί να γίνει μια συναρπαστική ανακάλυψη και να σε κάνει ένα μικρό αρχαιολόγο μελετητή, να σε προετοιμάσει για τις γνώσεις που θα συναντήσεις ή ακόμη να εδραιώσει αυτές που ήδη ξέρεις….

Αν μάλιστα έχει προηγηθεί η σχετική μουσειακή εκπαίδευση και οργάνωση….

Έτσι έγινε πριν την επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου Αμαρουσίου,
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.

Τρεις ομάδες μαθητών, ανά δυάδες, περιηγήθηκαν στο Μυκηναϊκό πολιτισμό, τη Γεωμετρική – Αρχαϊκή- Κλασική και Ελληνιστική εποχή βοηθήθηκαν στην ξενάγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή και  προσπάθησαν να καταγράψουν την εργασία και τα ευρήματα τους στο αντίστοιχο  φύλλο εργασίας.