Στις 29/11/2021 οι μαθητές/-τριες του Γυμνασίου Αμαρουσίου πραγματοποίησαν την εκπαιδευτική εκδρομή στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Ηρακλειδών στην περιοχή του Θησείου. Οι μαθητές, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, παρακολούθησαν δύο ξεχωριστά προγράμματα.

Η μία ομάδα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι οφθαλμαπάτες στην Τέχνη και η Μαθηματική Αλήθεια που έχετε ως στόχο». Μέσω του προγράμματος αυτού οι μαθητές/ -τριες παίξανε με ειδικά ψηφιακά αλληλεπιδραστικά εκθέματα, καθώς επίσης και παρατηρήσαν εικαστικά έργα που εμπεριέχουν οφθαλμαπάτες και αμφισημίες, που τους οδηγούν σε αβεβαιότητες και αντιφάσεις, η άρση των οποίων γεννά την ανάγκη της αναζήτησης ενός κόσμου, που να διαθέτει ακλόνητες βασικές αρχές και μια στερεή μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων. Έτσι συνειδητοποίησαν την ανάγκη της χρήσης της λογικής σκέψης. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στον χώρο του Μουσείου που περιέχει εκθέματα Αρχαίας Τεχνολογίας.

Η άλλη ομάδα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Νεύτων και τα θεμέλια της Φυσικής». Μέσω του προγράμματος αυτού οι μαθητές/-τριες γνώρισαν τον Ισαάκ Νεύτωνα (1642 – 1727), τον άνθρωπο που, για πρώτη φορά, ένωσε την ουράνια και επίγεια μηχανική, περιέγραψε τις κινήσεις όλων των σωμάτων μέσα από συγκεκριμένους φυσικούς νόμους και έφερε επανάσταση μέσα από τα πειράματά του στην οπτική.

 Στη συνέχεια όλα μαζί τα παιδιά και οι καθηγητές έκαναν βόλτα στην περιοχή του Θησείου.