Τα ζωάκια αγαπώ

και γι΄αυτό πήγα να τα επισκεφτώ.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

πήγα να μάθω ιστορίες πολλές

τωρινές αλλά και παλιές.

Έμαθα τα ζωάκια να προσέχω

και πάντα στην προστασία μου να τα έχω!