Η Β΄ τάξη επισκέφτηκε το μουσείο Φυσικής Ιστορίας.