Για τον Χριστό στολίσαμε τη φάτνη στο σχολειό μας γιορτινά!

Πήγαμε και στο θέατρο για να προετοιμαστούμε πιο σωστά

και την αγάπη να βάλουμε μέσα στην καρδιά

για να μην υπάρχει άλλο «Κοριτσάκι με τα σπίρτα» ξανά!