Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθήτριες
Βακαλοπούλου Καλλιόπη-Άννα και Κλεφτόγιαννη Κωνσταντίνα
που συμμετείχαν στις δραστηριότητες και στις συζητήσεις σχετικά με σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα.