Επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στη Μονάδα Παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του κ. Λακαφώση στο πλαίσιο του Προγράμματος IRRESISTABLE.