Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Μια εξαιρετική παρουσίαση, απότοκη  της αγάπης και της καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία μας ήταν η συμμετοχή ομάδος μαθητών/τριών μας στην εορταστική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) με κεντρικό θέμα: “Το ενιαίο της Ελληνικής Γλώσσας σήμερα”

Οι μαθητές/τριες μας επέλεξαν να παρουσιάσουν με παιγνιώδη τρόπο το θέμα “Παροιμιών…. ανάγνωσμα”.

Ένα διαχρονικό πέρασμα του γλωσσικού πλούτου και της θυμοσοφίας των ελληνικών παροιμιών με ήχο, μουσική, εικόνα, αφήγηση.

Αρχαίες παροιμίες που απέδωσαν στη νεοελληνική, βυζαντινές παροιμίες που συνένωσαν, παροιμίες με χαρακτηριστική ντοπιολαλιά που αναγνώρισαν τον τόπο καταγωγής τους και τέλος αφηγήθηκαν την ιστορία κάποιων παροιμιών και πως αυτές καθιερώθηκαν.

Εντυπωσιακή η συμμετοχή και η αποδοχή του πολυπληθούς κοινού.

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση