Σήμερα γνωρίσαμε τον Πρωτεσίλαο, το αρχαίο παιδάκι που παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά στη Φανή! Ξέρετε από πού βγαίνει το όνομα του Πρωτεσίλαου; Να σας πούμε εμείς; Πρώτος + λαός! Κοιτάξτε και πόσες λέξεις βρήκαμε με τις ομάδες μας με α΄ συνθετικό τη λέξη πρώτος!