Μαθαίνουμε τα γεύματα των αρχαίων Ελλήνων. Με σχέδια και χρώματα χαιρόμαστε τη γλώσσα των προγόνων μας.